Sắp xếp theo:
Thứ tự:
Google Scholar
Android 5.0
Miễn phí
Đánh giá 5 từ 5

Ứng dụng là công cụ hiệu quả khi cần tìm kiếm thông tin trên mạng. Có thể xem các tư liệu học thuật, sách vở và bài đánh giá về nhiều chủ đề khác nhau.

 

Phiên bản1.1