จัดเรียงโดย:
คำสั่ง:
BBC News
Android 5.0
ฟรี

แอปสามารถเข้าถึงฟีดข่าวขนาดใหญ่ สามารถรู้ได้ถึงเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจล่าสุด เช่นเดียวกับบันทึกบทความต่าง ๆ

เวอร์ชัน6.2.41
Thai