จัดเรียงโดย:
คำสั่ง:
CWM Recovery
Android 2.2
ฟรี

โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้เป็นอิมเมจการกู้คืนแบบปรับแต่งเองของแอนดรอยด์ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองและกู้คืนระบบ ติดตั้ง ROM แบบปรับแต่งเอง รูตอุปกรณ์ และดำเนินงานอื่น ๆ

เวอร์ชัน5.5.3.7
Thai