จัดเรียงโดย:
คำสั่ง:
Duolingo Math
Android 5.0
ฟรี

แอปพลิเคชันนี้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนเลขคณิตที่ได้รับการพัฒนาโดย Duolingo มีคุณสมบัติเด่นในด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนและการฝึกสมองสำหรับผู้ใหญ่

เวอร์ชัน1.0
Teachable
Android 5.0
ฟรี

แอปพลิเคชันเสนอเครื่องมือสำหรับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม คุณจะมีโอกาสในการสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ซึ่งรวมถึงวิดีโอ และเสียง

 

เวอร์ชัน1.0
Google Scholar
Android 5.0
ฟรี

แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ สามารถดูผลงานทางวิชาการ หนังสือ และการทบทวนวรรณกรรมในหลากหลายหัวข้อ

 

เวอร์ชัน1.1
Thai