Sắp xếp theo:
Thứ tự:
Duolingo Math
Android 5.0
Miễn phí

Ứng dụng này là một nền tảng học tính toán cơ bản được Duolingo phát triển. Ứng dụng bao gồm toán mục toán tiểu học dành cho học sinh và mục rèn luyện trí não dành cho người lớn.

Phiên bản1.0
Google Scholar
Android 5.0
Miễn phí

Ứng dụng là công cụ hiệu quả khi cần tìm kiếm thông tin trên mạng. Có thể xem các tư liệu học thuật, sách vở và bài đánh giá về nhiều chủ đề khác nhau.

 

Phiên bản1.1
Vietnamese