Sắp xếp theo:
Thứ tự:
Alibaba
Android 5.0
Miễn phí

Ứng dụng cho phép các đại lý và doanh nghiệp sản xuất mua hàng hóa, nguyên vật liệu và trang bị để sản xuất hoặc buôn bán. Có thể thu mua hàng với số lượng lớn.

 

Phiên bản8.2.6
Vietnamese