Sắp xếp theo:
Thứ tự:
Galaxy Themes
Android 5.0
Miễn phí

Đây là ứng dụng để tùy chỉnh giao diện của điện thoại. Chủ đề đầy phong cách chuyển đổi tất cả các thành phần. Người sử dụng thiết bị của Samsung có thể tạo ra những hình ảnh độc đáo.

 

Phiên bản5.2.04.7
Vietnamese