Sắp xếp theo:
Thứ tự:
Amazon Alexa
Android 8.0
Miễn phí

Ứng dụng này cho phép bạn điều khiển điện thoại thông minh bằng mệnh lệnh giọng nói. Cần lưu ý rằng tiện ích cần phải kết nối với loa thông minh Amazon Echo.

 

Phiên bản2.2.479076.0
Vietnamese