Sắp xếp theo:
Thứ tự:
BOTIM
Android 5.0
Miễn phí

Ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi hình ảnh và âm thanh miễn phí, gửi tin nhắn và chia sẻ tập tin. Có lựa chọn mua đăng ký để có thêm những tiện ích bổ sung.

Phiên bản2.8.5
Microsoft Kaizala
Android 5.0
Miễn phí

Ứng dụng này cho phép người dùng tương tác bằng những đoạn trò chuyện mã hóa. Ngoài ra, nó còn là công cụ hữu ích cho việc quản lý công việc hiệu quả, giao tiếp chuyên môn và chia sẻ tập tin.

 

Phiên bản1.1.4002.6716
Vietnamese