Sắp xếp theo:
Thứ tự:
CWM Recovery
Android 2.2
Miễn phí

Ứng dụng này là một ảnh khôi phục tùy chỉnh của Android cho phép người dùng sao lưu và khôi phục hệ thống, cài đặt các bản cập nhật và ROM tùy chỉnh, root thiết bị cũng như thực hiện các tác vụ khác.

Phiên bản5.5.3.7
Vietnamese