จัดเรียงโดย:
คำสั่ง:
Google Scholar
Android 5.0
ฟรี
การให้คะแนน 5 จาก 5

แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ สามารถดูผลงานทางวิชาการ หนังสือ และการทบทวนวรรณกรรมในหลากหลายหัวข้อ

 

เวอร์ชัน1.1