DALL E 2

DALL E 2

1.0

Mạng lưới nhân tạo có thể tạo ra hình ảnh độ phân giải cao dựa trên yêu cầu văn bản. Bạn có thể tạo ra thay đổi trong quy trình trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng.

Tải về
Miễn phí
Các tệp đã tải xuống: 3
Kích thước: 10 Mb
Phiên bản Hệ điều hành: Android 5.0
Phiên bản gói: 1.0

DALL E 2 là ứng dụng Android cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh chân thật. Để xử lý yêu cầu văn bản bằng ngôn ngữ khác, mạng lưới nhân tạo sử dụng mô hình GPT 3

Đăng ký

Bạn cần phải tạo tài khoản để có thể làm quen với những khả năng của trí tuệ nhân tạo. Cần phải cung cấp địa chỉ email và số điện thoại di động. Cần lưu ý rằng dịch vụ không khả dụng tại một số quốc gia. Bạn có thể sử dụng VPN để đăng ký.

Yêu cầu

Một người dùng mới được cung cấp 50 thử nghiệm miễn phí để tạo ra hình ảnh. Bạn có thể nhập một đoạn văn bản miêu tả bằng tiếng Anh để tạo ra hình ảnh từ không có gì. Bạn có thể yêu cầu mạng lưới nhân tạo vẽ một bức hình với nhân vật cụ thể trong đó hoặc bằng phong cách cụ thể nào, chẳng hạn như đồ họa pixel, chủ nghĩa hiện thực và nhiều thứ khác.
Sau khi xử lý yêu cầu, người dùng sẽ được đưa ra bốn lựa chọn để chọn, giống như DALL E AI. Có tùy chọn để chọn tấm hình thành công nhất và vẽ lại nó, cải thiện chất lượng.

Chỉnh sửa hình ảnh

Một tính năng khác của mạng lưới nhân tạo là làm việc với hình ảnh có sẵn. Có thể xóa bỏ vật thể không cần thiết hoặc thêm vật thể mới vào. Đồng thời cũng có lựa chọn tạo ra hình ảnh dựa trên ảnh tham khảo.

Các tính năng

Tải về
Thêm một bình luận
Tương tự
AutoDraw
1.0
Nvidia InPainting
1.0
Problembo
1.0
Novel AI
1.0
Pornpen
1.0
BlueWillow
1.0