Hàng đầu

Dưới đây là các ứng dụng đã trở nên phổ biến trong số những người sử dụng trang web IOdroid.net. Xếp hạng dựa trên một quy tắc đơn giản: danh sách bao gồm các tiện ích có nhiều lượt tải xuống nhất. Do đó, người dùng tự định hình các lượt tải xuống hàng đầu. Xin lưu ý, có thể có những thay đổi về xếp hạng tùy thuộc vào xu hướng và mức độ trung thành của người dùng đối với một ứng dụng nhất định.

Hoàn toàn có thể có bất kỳ ứng dụng nào có trong danh sách, bất kể danh mục hoặc mục đích của nó. Tại đây, người dùng có thể tìm thấy các nhà cái, dịch vụ xã hội, người đưa tin phổ biến, các lựa chọn thay thế cho Google Play, nền tảng giao dịch, tiện ích ngân hàng, ứng dụng của các nhà khai thác di động nổi tiếng và nhiều hơn nữa.

Khi bạn kiểm tra xếp hạng một cách thường xuyên, bạn có thể tìm ra ứng dụng nào đang phổ biến ngay bây giờ. Điều này sẽ cho phép bạn chọn các tiện ích hữu ích nhất cho điện thoại thông minh của bạn. Bên cạnh đó, danh sách này giúp bạn dễ dàng tìm thấy các ứng dụng nổi tiếng.

Trong quá trình đánh giá này, chúng tôi hoàn toàn loại trừ ý kiến cá nhân của mình. Danh sách được hình thành nhờ vào thuật toán tính tổng số lượt tải xuống. Điều đáng chú ý là Top được cập nhật tự động, có nghĩa là không có sự thiên vị.

Mô tả đầy đủ
LineBet
Android 4.4
Miễn phí
4 từ 5
DeepNude
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
X8 Sandbox
Android 5.1
Miễn phí
4 từ 5
PyClip
Android 4.0
Miễn phí
3 từ 5
Google Account Manager 5
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
Android 11
Android 11.0
Miễn phí
4 từ 5
LCredit Loan
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
ANDRAX
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
M Bet
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
OurPlay
Android 4.0.2
Miễn phí
5 từ 5
xHamster
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
OPay
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
Stripchat
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
MidJourney
Android 4.0
Miễn phí
4 từ 5
Fyptt
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
SS IPTV
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
Girls Around Me
Android 4.1
Miễn phí
4 từ 5
Fansly
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
Touchcric
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
XVideos
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
Pmbet
Android 5.0
Miễn phí
3 từ 5
Fake Payment
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
XNXX
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
Apne TV
Android 4.1
Miễn phí
4 từ 5
SiMontok
Android 7.0
Miễn phí
5 từ 5
TOTALSPORTEK
Android 5.0
Miễn phí
5 từ 5
Savita Bhabhi Comics
Android 4.1
Miễn phí
3 từ 5
Nudifier
Android 4.1
Miễn phí
4 từ 5
XHubs
Android 4.1
Miễn phí
4 từ 5
Rotten Tomatoes
Android 4.1
Miễn phí
0 từ 5
Brazzers
Android 5.0
Miễn phí
4 từ 5
Shuffles của Pinterest
Android 5.0
Miễn phí
0 từ 5